ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

Release Date : 18-03-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ กับ นายจักรพงษ์  ถนัดค้า ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น นายปิติพงศ์  เย็นจิตต์ ผู้จัดการส่วนบริหารตลาดรัฐและความร่วมมือระหว่างกัน และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ พลเรือตรี สมาน ขันธพงษ์ ผู้จัดการกิจการประปา สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ และ นาวาเอก นิวัธ ฮะเจริญ หัวหน้าคณะทำงานโครงการน้ำเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีสุข ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั่วคราว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง