กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทุบรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 20-03-2022 00:00:00
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทุบรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทุบรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชน จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทุบรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง