ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจัดกำลังพลซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

Release Date : 20-03-2022 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจัดกำลังพลซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ( กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ นายอภิเดช  บุญล้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะกาง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหาย จากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๕ หลังคาเรือน และเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ตรวจร่างกายของผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ณ ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจัดกำลังพลซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง