ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

Release Date : 18-03-2022 00:00:00
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๕ ปี โดยมี มีกำลังพลจิตอาสาฯ กองทัพเรือ ของกรมสาวัตรทหารเรือ จำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง