กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทยตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

Release Date : 24-03-2022 00:00:00
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทยตามแนวพระดำริ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

   กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดกำลังพล จิตอาสาจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” โดยร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยกองทัพเรือ (หมู่เกาะช้าง) อุท ยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (บ้านสลักเพชร) ทำการเก็บขยะทั่วไปและคัดแยกขยะประเภทขวดน้ำดื่ม ณ บริเวณพื้นที่อ่าวลึก ยุทธนาวีเกาะช้าง บ้านเจ๊กแบ้ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทยตามแนวพระดำริ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง