หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

Release Date : 26-03-2022 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ จัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน ชายหาดซอยท้องอ่าว หมู่ที่ ๖ บ้านร่วมสุข ตำบลไม้รูด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด จัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง