หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมโครงการ "กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด"

Release Date : 30-03-2022 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมโครงการ "กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด"

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ และ ประชาชนในพื้นที่ ปลูกป่าชายเลน ในโครงการ "กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่บ้านบางอิน หมู่ ๖ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมโครงการ "กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง