เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือนำคณะไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมบุคลากรสายงานระบบโลจิสติกส์ให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

Release Date : 29-04-2022 00:00:00
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือนำคณะไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมบุคลากรสายงานระบบโลจิสติกส์ให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

นาวาเอก สมศักดิ์ พลับทอง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายจาก พลเรือเอกวันชัย แหวนทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ นำคณะไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมบุคลากรสายงานระบบโลจิสติกส์ให้กับทหารกองประจำการ กองทัพเรือ โดยมี นายสมบัติ  พุทธสัมฤทธิ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ทักษะพิพัฒน์ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านครัว จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕