ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 29-04-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชายหาดลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
 
 
  
 
โดยกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การร่วมกันเก็บขยะตามแนวชายหา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และทหารกองประจำการ  ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ