กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 29-04-2022 00:00:00
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ นาย ได้รับโลหิตยอดรวม ๑๓,๕๐๐ ยูนิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕