ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

Release Date : 29-04-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๒ สนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

ทัพเรือภาคที่ ๒ โดย กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๓ กรมสารวัตรทหารเรือ และกำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕