รองผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๙๙ ปี วันอาภากร

Release Date : 08-05-2022 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๙๙ ปี วันอาภากร

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และ หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๙๙ ปี วันอาภากร” โดยมี ราชสกุลอาภากร ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

 

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ด้านสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือ รวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารปรุงยาหมอพร ณ ตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  COVID-19 อย่างเคร่งครัด