กองทัพเรือขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณาโดยใช้ความพิการหรือบกพร่องของบุคคลมาเป็นส่วนประกอบหรือชักชวนในการซื้อสินค้า

Release Date : 09-05-2022 00:00:00
กองทัพเรือขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณาโดยใช้ความพิการหรือบกพร่องของบุคคลมาเป็นส่วนประกอบหรือชักชวนในการซื้อสินค้า

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ แถลงว่า ตามที่แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่งได้ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้พิการนั้น กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงในการนำความบกพร่องของบุคคลอื่นมาล้อเลียน จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญานในการรับชม ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่สังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน โดยปกติเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศที่ผู้คนมีจิตใจที่พัฒนาแล้ว จึง อยากขอให้ใช้วิจารณญานอย่างยิ่งยวดในการนำผู้ป่วย ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่มีความอ่อนแอในด้านต่าง ๆ มาใช้ เพราะจะชี้นำทำให้สังคมคนไทยของเราตกต่ำ และวอนขอประชาชน “ไม่อดทนอดกลั้น” (Zero Tolerance) กับการกระทำรูปแบบนี้ วอนเจ้าของผลิตภัณฑ์ เจ้าของบริษัทโฆษณา เจ้าของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ คัดกรองโฆษณาที่ใช้การล้อเลียน ส่อเสียด และมาช่วยกันสนับสนุนสื่อโฆษณาที่สร้างสรรค์ เห็นอกเห็นใจกัน มาช่วยกันสร้างสังคมที่มีความรักความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือขอแสดงจุดยืนในการต่อต้านการโฆษณาโดยใช้ความพิการหรือบกพร่องของบุคคลมาเป็นส่วนประกอบหรือชักชวนในการซื้อสินค้า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง