ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เตรียมเปิดเทอมให้น้อง"

Release Date : 06-05-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เตรียมเปิดเทอมให้น้อง"

ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เตรียมเปิดเทอมให้น้อง" ที่หน่วยต่าง ๆ ในทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ร่วมกันทำขึ้น ในห้วงก่อนการเปิดภาคการศึกษาด้วยการเข้าไปพัฒนาพื้นที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นตั้งของหน่วย ก่อนการเปิดภาคเรียน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  โดยมีการพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ รวมทั้งเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อสร้างบรรบากาศที่ดี เป็นการต้อนรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ทำการพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

- เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๕๙๑ (นป.สอ.รฝ.๕๙๑) ร่วมกับคณะครูอาจารย์และผู้นำท้องถิ่น ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

   

  

  

  

นับว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่หน่วยทหารเรือและชุมชนร่วมกันทำเพื่อลูกหลานของเราชาวไทยทุกคน ดังหัวใจหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาไปพร้อมกัน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เตรียมเปิดเทอมให้น้อง"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง