ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 11-05-2022 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี Seah Poh Yeen เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมคณะ โดยมีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเข้าร่วมประชุม RSN-RTN Navy to Navy Staff Talks ครั้งที่ ๔ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคำนับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำตัวและหารือพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔