กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ จัดการฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย "มวยไชยา" ให้กับกำลังพลในสังกัด

Release Date : 02-05-2022 00:00:00
กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ จัดการฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย "มวยไชยา" ให้กับกำลังพลในสังกัด

กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ จัดการฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย "มวยไชยา" ให้กับกำลังพลในสังกัด โดยมี นาวาเอก สุรวุฒิ สุมงคล ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ เป็นประธานในพิธี ณ โรงพละ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
  
  
  
 
"มวยไชยา" เป็นศิลปะการต่อสู้ของภาคใต้ของไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นมวยที่ละเอียดอ่อนและต้ิงใช้สติในทุกท่วงท่า เน้นการป้องกันที่รัดกุม ตั้งแต่หัวแม่เท้ายันเส้นผม ซึ่งเมื่อป้องกันตัวได้แล้ว จึงจะใช้จังหวะและโอกาสใช้แม่ไม้และลูกไม้มวยไชยา ไม่ว่าจะเป็น หมัด เท้า เข่า ศอก ตอบโต้สวนกลับอย่างรุนแรงและแม่นยำ
 
นับว่าการจัดการฝึกมวยไชยาของ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ที่เน้นในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กำลังพลกองทัพเรือ ได้มีวิชามวยไว้ป้องกันตัว และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๔๑๑ จัดการฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย "มวยไชยา" ให้กับกำลังพลในสังกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง