รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและพิธีทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 06-05-2022 00:00:00
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและพิธีทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

พลเรือตรี สุทธิศักดิ์ บุตรนาค รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และพิธีทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครบรอบ ๔๑ ปี) ณ สโมสรข้าราชการชั้นสัญญาบัตร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและพิธีทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง