ทัพเรือภาคที่ ๓ บูรณาการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลางทะเล ณ บริเวณเกาะสินไห จังหวัดระนอง

Release Date : 12-05-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ บูรณาการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลางทะเล ณ บริเวณเกาะสินไห จังหวัดระนอง

ทัพเรือภาคที่ ๓ โดย ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา บูรณาการจับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลางทะเล ณ บริเวณเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา ได้รับการประสานด้านการข่าวจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ ฐานปฏิบัติการบ้านสามแหลม จังหวัดระนอง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ว่าอาจมีกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนเข้ามาพื้นที่ประเทศไทย บริเวณเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชายแดนทางทะเลระหว่างไทย - เมียนมา จึงบูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเรือหางยาวเครื่องยนต์ติดท้ายไปจอดเรือซุ่มเฝ้าตรวจที่บริเวณดังกล่าว จนกระทั่ง เวลา ๒๒.๔๕ น. ได้ตรวจพบเรือหางยาวเครื่องยนต์ติดท้ายหนึ่งลำแล่นเข้ามายังจุดที่เรือเจ้าหน้าที่จอดเฝ้าอยู่ จึงได้แสดงตัวเข้าทำการจับกุม ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลสัญชาติเมียนมา จำนวน ๑๗ คน และผู้นำพาชาวไทย จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน อยู่บนเรือ จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ ฐานปฏิบัติการบ้านสามแหลม เพื่อทำการสอบสวนต่อไป

  

  

จากการสอบสวนทราบว่า ทั้งหมดเดินทางมาจากหลายรัฐของประเทศเมียนมาซึ่งมารวมกันที่จังหวัดเกาะสอง ก่อนมีผู้นำพาใช้เรือหางยาวแล่นข้ามเขตแดนในความมืดมาพักคอยที่บริเวณเกาะหลาม ชายแดนไทย - เมียนมา และผู้นำพาอีกชุดได้พาขึ้นเรือเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยบริเวณเกาะกล้วยหรือเกาะโพธิ์ ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ต่อไป ทั้งนี้จุดหมายปลายทางที่ต้องการไปคือประเทศมาเลเซีย โดยได้ส่งตัวบุคคลทั้งหมดเข้ารับการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่โรงพยาบาลระนอง จากนั้น ได้นำส่งสถานีตำรวจภูธรปากน้ำ จังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ บูรณาการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลางทะเล ณ บริเวณเกาะสินไห จังหวัดระนอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง