กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Release Date : 03-05-2022 00:00:00
กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดกำลังพลร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงทัศนียภาพ ทำความสะอาด และทาสีเส้นจราจร เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสัตหีบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดกำลังพลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง