ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม The 6th Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement (KLE)

Release Date : 18-05-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุม The 6th Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement (KLE)

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม The 6th Multilateral Maritime Virtual Key Leader Engagement (KLE) ผ่านระบบ Microsoft Teams ระหว่างผู้บัญชาการทหารเรือ กับผู้บัญชาการทหารเรือมิตรประเทศ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย จำนวน ๑๘ ประเทศ โดยมี พลเรือเอก Samuel Paparo ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕