ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลี ประจำประเทศไทย

Release Date : 18-05-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลี ประจำประเทศไทย

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นายมุน ซึง-ฮย็อน (Mr.Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณเกาหลี ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕