ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Release Date : 16-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะผู้บังคับบัญชาของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ชมการสาธิตการฝึกของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๑/๖๕ และทักทายกำลังพล จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจพื้นที่บริเวณกองการฝึกและพื้นที่บริเวณบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามนโยบายที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว สวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่ และ การปรับภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น

 

 

สำหรับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ในด้านองค์บุคคลและยุทธวิธีเบื้องต้น ซึ่งจะมีกระบวนการในการฝึกหัดศึกษา ตามหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์ ก่อนแยกย้ายหน่วยไปยังหน่วยต่าง ๆ ของ กองทัพเรือ โดย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติที่สำคัญให้แก่กำลังพลทุกนาย ให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำให้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยฝึกอย่างแท้จริง ปลูกฝังให้ทหารใหม่มีระเบียบวินัย มีลักษณะทหารที่ดี มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมในการเสียสละเพื่อชาติ ให้สมเป็นชายชาติทหารเรือ มีความรู้ทางทหารและการวิชาชีพทหารเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ มีมารยาทและความเป็นชาวเรือ มีความภาคภูมิใจ และได้รับการหล่อหลอมปรับสภาพจากบุคคลพลเรือน มาเป็นทหารเรืออย่างเต็มตัว โดยระหว่างฝึกให้คำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วยระหว่างที่ทำการฝึก เช่น โรคลมชัก โรคซึมเศร้า รวมทั้งกำหนดตารางการฝึกที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เพื่อป้องกันการเกิดอาการ Heat Stroke

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานเป็นทีมเวิร์ค จะขาดซึ่งใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ ต้องสร้างความสามัคคี ความรักหมู่คณะ การมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง รู้หน้าที่ และความมีระเบียบวินัย จึงจะทำงานต่าง ๆ ได้ประสบความสำเร็จ โดยให้ครูฝึกเป็นแบบอย่างที่ดี ให้พึงระลึกว่าพลทหารเป็นน้องคนสุดท้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ตั้งแต่วันที่เข้ามารายงานตัววันแรกจนถึงวันส่งตัวทหาร ให้ฝึกบนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อกัน