เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

Release Date : 13-06-2022 00:00:00
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการพัฒนาพื้นที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดโกมุทพุทธรังสี ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และพื้นที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ครบรอบ ๙๔ ปี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง