ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเรือของกองทัพเรือระหว่างกองทัพเรือกับ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน)

Release Date : 21-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเรือของกองทัพเรือระหว่างกองทัพเรือกับ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน)

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเรือของกองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือกับ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๔ โดย หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย เป็นผู้แทนบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) และมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ และคณะทำงานของบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕