ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนวัดวิสุทธาราม และโรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้า

Release Date : 20-06-2022 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนวัดวิสุทธาราม และโรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้า

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและยาเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดวิสุทธารามและโรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาและการกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่๑ ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในชุมชนและประชาสัมพันธ์หน่วยงานกองทัพเรือ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจต่อกองทัพเรือ โดยมีคณะผู้นำท้องถิ่นครูนักเรียนผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีอย่างอบอุ่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาและยาเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เด็ก ๆ และเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับกลุ่มมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ ซึ่งสร้างฐานเครือข่ายแนวร่วมในการประสานงานการปฏิบัติงานร่วมกันในโอกาสต่อไป

  

  

  

  

  

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนวัดวิสุทธาราม และโรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้า
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง