เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 23-06-2022 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ

พลเรือตรี ประวุฒิ  รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษกองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี นาวาโท บุญเชิด  ลาภศรี หัวหน้ากองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้การรับรอง ณ กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายของกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจจำนวน ๔ สาขา นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ 

    

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง