กองทัพเรือ จัดเครื่องบินส่งศพอาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร หวังเสมอ ที่เสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อทำพิธีทางศาสนา ยังภูมิลำเนาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างสมเกียรติ

Release Date : 28-06-2022 00:00:00
กองทัพเรือ  จัดเครื่องบินส่งศพอาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร  หวังเสมอ ที่เสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อทำพิธีทางศาสนา ยังภูมิลำเนาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างสมเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ  เปิดเผยว่า ตามที่อาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร  หวังเสมอ อายุ ๒๖ ปี  ตำแหน่งประจำชุดกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๓๕  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลตราด และเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้น  กองทัพเรือ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานชิณวัตร โดย อาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ เสียสละมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่

  

ในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกองทหารเกียรติยศร่วมในพิธีส่งศพของอาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร โดยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพเรือ จากสนามบินตราดไปยังภูมิลำเนาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเครื่องบินได้เดินทางออกจากสนามบินตราดในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. และเดินทางถึงสนามบินแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้จัดกองทหารเกียรติยศ ร่วมพิธีรับศพ อาสาสมัครทหารพราน ชินวัตร ณ สนามบินแม่ฮ่องสอน จากนั้นได้ทำการเคลื่อนศพของอาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร ไปยังวัดม่วยต่อ ตำบลขุนยวม  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น.  และพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดม่วยต่อ ในการนี้ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันท์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร โดยเครื่องบินของกองทัพเรือ พร้อมผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของ อาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร

  

  

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โดยในส่วนของสิทธิกำลังพลของอาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร ประกอบด้วย เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ แบบเฉพาะกิจ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เงินจากกองทุน “น้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ รวมเป็นเงินประมาณ ๑,๑๖๓,๐๐๐ บาท

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ  จัดเครื่องบินส่งศพอาสาสมัครทหารพราน ชิณวัตร  หวังเสมอ ที่เสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อทำพิธีทางศาสนา ยังภูมิลำเนาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างสมเกียรติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง