กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ นาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหัวป้อมใน จังหวัดสงขลา

Release Date : 24-06-2022 00:00:00
กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ นาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหัวป้อมใน จังหวัดสงขลา

กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ นาวิกโยธิน และจิตอาสาทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและทำความสะอาด ณ วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา ใกล้ชิด และผูกพันกับสถาบันศาสนา เสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์กับวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ ๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวัดและชุมชนให้กับกำลังพลของ ทัพเรือภาคที่ ๒ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทัพเรือภาคที่ ๒ และกองทัพเรือ ต่อประชาชนในพื้นที่
 
  
  
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ นาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหัวป้อมใน จังหวัดสงขลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง