ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งตรวจความพร้อมของสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ สำหรับจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 27-06-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งตรวจความพร้อมของสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ สำหรับจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งตรวจความพร้อมของสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ สำหรับจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และหน่วยงานของกองทัพเรือร่วมพิธีฯ และร่วมตรวจความพร้อม ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
 
การแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ และสนามกีฬาโรงเรียนนายเรือ โดยมีโรงเรียนนายเรือเป็นเจ้าภาพ และมีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมการแข่งขัน มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๓๐ มีการแสดงการกระโดดร่มทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างโรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และพิธีปิดการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔๓๐ มีการแสดงดนตรีสนามของกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ Facebook โรงเรียนนายเรือ
 
สามารถติดตามการแข่งขันกีฬาได้ทั้งใน Facebook โรงเรียนนายเรือ และ เว็บไซต์โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งตรวจความพร้อมของสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ สำหรับจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง