เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ"บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 26-07-2022 00:00:00
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ"บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕
 
  
  
  
  
  
  
 
ในการนี้ได้จัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลจำนวน ๑๐ รูป กิจกรรมประกอบด้วย
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีผนังห้อง รั้วพร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแจกสิ่งของอุปกรณ์การศึกษาและของเล่น ณ ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
๒.ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพร้อมด้วยจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดศาลาแดง เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ"บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง