รองผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พร

Release Date : 28-07-2022 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๐ พร

พลเรือเอก  ธีรกุล กาญจนะ  รองผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ  พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕​ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๐ พร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง