ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Release Date : 01-08-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน ๑๔ เครื่อง จากพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ด็อกเตอร์ คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้กับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับความเป็นมาของเครื่องบำบัดอากาศฯ เริ่มต้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยกองทัพเรือได้จัดคณะทำงานจากกรมอู่ทหารเรือร่วมศึกษาและพัฒนาเครื่องบำบัดอากาศฯ ตั้งแต่ยังเป็นเครื่องต้นแบบ และได้มีการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลจากมูลนิธิราชประชาฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นเครื่องรุ่นที่ ๓ โดยใช้หลักการบำบัดด้วยตัวกรอง ๓ ชั้น มีประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ ๙๙.๒ มีการเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยหลอดยูวีซี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านสุขอนามัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะนำเครื่องบำบัดอากาศฯ ไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากมลพิษทางอากาศที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถมารับแบบไปจัดสร้างอันเป็นการพึ่งพาตนเอง ตามพระราชปณิธานในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง