หมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำฯ (หมู่เรือ ถปน.ฯ) ช่วยชีวิตคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม ๘

Release Date : 04-08-2022 00:00:00
หมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำฯ (หมู่เรือ ถปน.ฯ) ช่วยชีวิตคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม ๘

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้รับแจ้งจากหมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำฯ ว่ามีประชาชนกระโดดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อจะฆ่าตัวตาย หน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ ๔๐๑ กองเรือลำน้ำ ในการนี้ กองเรือยุทธการ โดย หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๒ ได้ส่งกำลังพล และเรือตรวจการณ์ลำน้ำ ล.๓๑๓๕ เข้าทำการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวเอาไว้ได้ และได้ลำเลียงผู้ประสบเหตุมาขึ้นที่ท่าเทียบเรือสะพานพระราม ๘ เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณ ดำเนินการต่อไป​ ณ บริเวณสะพานพระราม ๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
     
 
  
 
กองทัพเรือ โดย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ประกอบกำลังเป็นหน่วยเฉพาะกิจกองเรือลำน้ำที่ ๔๐๑ โดยมีการเตรียมความพร้อมของเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือ รวมถึงการจัดการอบรมการช่วยชีวิตให้กับกำลังพล  ในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยความร่วมมือกับกรมแพทย์ทหารเรือ ในการนี้ ได้แบ่งกำลังออกเป็น ๕ หน่วย ดังนี้
 
๑. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๑ พื้นที่ สะพานธนบุรี – สะพานพระนั่งเกล้า
๒. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๒ พื้นที่ สะพานพระนั่งเกล้า – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๓. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๓ พื้นที่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – สะพานภูมิพล ๑
๔. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๔ พื้นที่ สะพานภูมิพล ๑ – ท่าเรือพระประแดง
๕. หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ ๕ พื้นที่ ท่าเรือพระประแดง – ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
  
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางหน่วยได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่สายด่วนกองทัพเรือ ๑๖๙๖

รูปภาพที่เกียวข้อง
หมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำฯ (หมู่เรือ ถปน.ฯ) ช่วยชีวิตคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม ๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง