หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

Release Date : 08-08-2022 00:00:00
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๔ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณอำเภอเขาสมิง เพื่อเฝ้าระวังเตรียมการให้การช่วยเหลือ และได้เข้าช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ที่งานส่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลง และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณหมู่บ้านรื่นรมย์สามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง