หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑) จัดกำลังพลบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อใช้ป้องกันน้ำ

Release Date : 08-08-2022 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑) จัดกำลังพลบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อใช้ป้องกันน้ำ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑) จัดกำลังพล ร่วมกับ นางรัชนี เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ฯ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการบรรจุทรายใส่กระสอบ เพื่อใช้ป้องกันน้ำจากคลองแหลมฆ้อที่เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ณ บริเวณบ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑) จัดกำลังพลบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อใช้ป้องกันน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง