กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Release Date : 11-08-2022 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ร่วมพิธี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย 
๑.) พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๙๑ รูป นิมนต์จาก วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชิโนรสารามวรวิหาร และวัดนาคกลางวรวิหาร 
๒.) พิธีปล่อยพันธุ์ปลาดุกด้าน โดยเป็นปลาดุกหน้าเขียง จำนวน ๙๑ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าเทียบเรือ หอประชุมกองทัพเรือ  
๓.) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 
๔.) พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 
๕.) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา โดยมีการแพร่ภาพการจัดพิธีของหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกัน ผ่านการถ่ายทอดสดทางโปรแกรม ZOOM 
ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19)
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของกองทัพเรือแบ่ง พื้นที่จัดกิจกรรม ๗ พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สถาบันการศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยได้พัฒนาและทำความสะอาดรวมถึงการปลูกต้นไม้ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดครุฑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครุฑ การมอบอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดครุฑ โดยจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การบริการตัดผม การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับการตรวจรักษาเบื้องต้น และการให้บริการด้านจักษุแพทย์ (ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตาฟรี) การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง