ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบกุญแจบ้านพักและของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอาคารเรือนแถว บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา

Release Date : 16-08-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบกุญแจบ้านพักและของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอาคารเรือนแถว บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานมอบกุญแจบ้านพักและของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอาคารเรือนแถว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มเข้าพักอาศัย ณ บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับอาคารเรือนแถวดังกล่าว เดิมเป็นอาคารที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมและไม่มีผู้พักอาศัย โดยเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา และได้ตรวจสถานภาพและการจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ รวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงสูบน้ำและศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตลอดจนอาคารอาคารเรือนแถว ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงอาคารเรือนแถวขนาด ๑๐ ครอบครัวจำนวน ๙ อาคาร รวม ๙๐ ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้พิจารณาจัดทำเป็นบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ โดยมีกำลังพลของกองทัพเรือทั้งนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการจากหน่วยต่าง ๆ เข้าพักอาศัย ทั้งนี้ อาคารเรือนแถว บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา มีสำนักงานคณะกรรมการบ้านพักบางนาเป็นหน่วยกำกับดูแล

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือมอบกุญแจบ้านพักและของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยอาคารเรือนแถว บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง