กองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟู ทำความสะอาดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และชาวบ้านในหมู่บ้าน เดอะ พีซวิลล์ จังหวัดระยองจากเหตุการณ์อุทกภัย

Release Date : 13-09-2022 00:00:00
กองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟู ทำความสะอาดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และชาวบ้านในหมู่บ้าน เดอะ พีซวิลล์ จังหวัดระยองจากเหตุการณ์อุทกภัย

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าช่วยเหลือประชาชนในขั้นการฟื้นฟู โดยกองเรือยุทธการ จัดกำลังพลจากกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู ทำความสะอาด โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และชาวบ้านในหมู่บ้าน เดอะ พีซวิลล์จากเหตุการณ์อุทกภัย ณ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟู ทำความสะอาดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย และชาวบ้านในหมู่บ้าน เดอะ พีซวิลล์ จังหวัดระยองจากเหตุการณ์อุทกภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง