ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท Elbit Systems Ltd.ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง

Release Date : 21-09-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท Elbit Systems Ltd.ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ Mr. Nissim Assaf Cohen ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (Business Development and Marketing Director) บริษัท Elbit Systems Ltd. ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง ระหว่าง กองทัพเรือ กับ บริษัท Elbit Systems Ltd. รัฐอิสราเอล ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

 

โดยสัญญาดังกล่าว เป็นการจัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งแบบ HERMES 900 ในการปฏิบัติการเพื่อรักษาสิทธิและอำนาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตทางทะเลของไทย และคุ้มครองเส้นทางคมนาคมทางทะเลเข้า - ออกประเทศไทยให้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ในการตรวจการณ์พื้นน้ำ พิสูจน์ทราบ ชี้เป้าพ้นระยะขอบฟ้า และโจมตีเป้าหมายได้ตามขีดความสามารถของระบบอาวุธ รวมทั้งช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล การบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลโดยติดตั้งประจำ ณ ทัพเรือภาคต่าง ๆ ตามที่กองทัพเรือจะกำหนด ในวงเงินรวมไม่เกิน ๔,๐๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ถูกใช้งานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า ๑๐ ประเทศ ได้แก่ อิสราเอล ชิลี เม็กซิโก โคลัมเบีย บราซิล สวิสเซอแลนด์ แคนาดา ฟิลิปปินส์ ไอซ์แลนด์ กรีซ สิงคโปร์ และ UN

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท Elbit Systems Ltd.ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง