ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Release Date : 21-09-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโอกาสเกษียณอายุราชการ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ นายทหารชั้นยศนายพลเรือที่เกษียณอายุราชการ พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

 

 

 

 

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวอำลาชีวิตราชการว่า "หากการรับราชการในกองทัพเรือ เปรียบเสมือนการเดินเรือ ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้ นับได้ว่าพวกเราได้ช่วยกันนำพาเรือลำนี้ ผ่านอุปสรรคต่างๆ ทั้งลม ฝน คลื่น และบางครั้งก็เป็นพายุ นอกจากนี้ ยังต้องพบกับปัญหาเรื่องลูกเรือ เรื่องเครื่องยนต์กลไกลต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ประจำเรืออีกมากมาย แต่พวกเราได้ช่วยกันกับน้อง ๆ ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ในเรือ แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างเส้นทางจนกระทั่งมาถึงวันนี้ วันที่เรือลำนี้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และตรงตามแผนการเดินเรือที่วางไว้ ลอยลำเข้าท่าเรืออวดธงราชนาวีต่อสายตาทั้งชาวต่างชาติและคนในชาติได้อย่างสง่างาม เราได้ร่วมกันนำเกียรติยศ และศักดิ์ศรีมาสู่เรือลำนี้ เราได้ร่วมกันซ่อมแซมและเสริมสร้างจนเรือลำนี้มีความพร้อมสมบูรณ์ และพร้อมที่จะให้รุ่นน้อง ๆ รับไม้เดินทางไปในจุดหมายต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ความภาคภูมิใจสูงสุดของพวกเราผู้ที่เกษียณอายุราชการ มิได้ขึ้นอยู่กับแค่เพียงยศ หรือตำแหน่งหน้าที่ แต่อยู่ที่คุณประโยชน์และความดีงามที่ท่านได้กระทำไว้ให้กับเรือลำนี้ ให้กับกองทัพเรือ และประเทศชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ ในวาระสำคัญที่ผม และนายทหารชั้นนายพลเรือทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ จะต้องอำลาชีวิตราชการ ผมขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันนำเรือลำนี้มาถึงที่หมาย การเดินทางของพวกเราได้ถูกบันทึกไว้ในปูมเรือและจะถูกเก็บไว้เป็นตำนานบทหนึ่งของกองทัพเรือ จากนี้นับได้ว่า พวกเราได้ก้าวเข้าสู่เส้นชัยแห่งชีวิตการรับราชการโดยสมบูรณ์ โดยหลังจากนี้ พวกเราก็จะร่วมกับคุณครูในอดีต และรุ่นพี่ ๆ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เฝ้ามองและให้กำลังใจน้อง ๆ ในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับวันนี้ ผมและผู้ที่เกษียณอายุราชการ ดีใจที่ได้กลับมาที่โรงเรียนนายเรืออีกครั้งหนึ่ง ภูมิใจที่ได้มายืนในสถานที่ ที่เป็นก้าวแรกในชีวิตการเป็นทหารเรือ ของพวกเราหลาย ๆ คน และอยู่ท่ามกลางนักเรียนนายเรือ ที่นับว่าเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ อีกทั้งยังดีใจที่ได้เห็นและได้ทราบถึงการพัฒนาการของโรงเรียนนายเรือ ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนนายเรือ ความสามารถที่โดดเด่นด้านกีฬา และที่สำคัญ เห็นความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ผ่านการแสดงออกของพวกเรา ทำให้มั่นใจได้ว่า คลื่นลูกใหม่ที่จะก้าวเข้ามาแทนที่พวกเรา จะเป็นกำลังสำคัญในการพาเรือลำนี้ไปสู่จุดหมายต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดี ผมขอให้พวกเราทุกคน รักษาเรือลำนี้ไว้ให้ดี เรือลำนี้คือเลือดเนื้อ คือชีวิตของพวกเรา บรรพชนทหารเรือของเราต้องทุ่มเทในการทำงาน บางครั้งต้องสละเลือดเนื้อ ชีวิต ในการปฏิบัติภารกิจ กว่าที่กองทัพเรือจะได้รับการยอมรับในเกียรติและศักดิ์ศรีดั่งเช่นในทุกวันนี้ ผมจึงขอให้ท่าน ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยความรักความสามัคคี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น มุ่งมั่นในอุดมการณ์ในการทำความดี และสานต่อบรรพบุรุษของเราในการเสริมสร้างกองทัพเรือให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป"

ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๕๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”