รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 17-01-2023 00:00:00
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๖

นาวาเอก ปรัชญา เลาะหนับ รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลอู่ทหารเรือธนบุรี จำนวน ๓๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดนาคกลางวรวิหารและโรงเรียนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง