ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 24-01-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง