ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 25-01-2023 00:00:00
ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก ธวัชชัย สอนซี ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีการบรรยายพิเศษให้กับทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติด การให้ความรู้และการลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ โดยมีวิทยากรจากแผนกพระธรรมนูญ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

  

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการกองกำลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง