รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือนำกำลังพลจัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

Release Date : 24-01-2023 00:00:00
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือนำกำลังพลจัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

นาวาเอก วิชชุ บำรุง รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสากรมการขนส่งทหารเรือ จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จำนวน ๕๐ นาย บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ เตรียมสถานที่สำหรับงานบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระพุฒโฆษาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๑๓ มรณภาพครบ ๑๓ ปี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “บ ว ร” ประจำปี ๒๕๖๖ ขั้นการดำรงสภาพ ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือนำกำลังพลจัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง