ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

Release Date : 26-01-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงิน จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท จาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นตัวแทนชาวชุมพร นำเงินที่พี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรได้รวบรวมบริจาค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖