ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

Release Date : 26-01-2023 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุม อาคารส่วนบัญชาการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกออกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ปัจจุบันศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือมี ๓ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ กองเรือยุทธการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ทั้ง ๓ ศูนย์ ให้มีมาตรฐานการดูแลสุนัขที่ดีตามการประเมินของกรมปศุสัตว์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ คือ บริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ของกองทัพเรืออย่างยั่งยืน ลดจำนวนสุนัขที่กระจายอยู่นอกบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ และแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง