หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบส่งเรือ HMS SPEY กองทัพเรือสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและทำการฝึก PASSEX กับกองทัพเรือไทย

Release Date : 08-03-2023 00:00:00
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบส่งเรือ HMS SPEY กองทัพเรือสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและทำการฝึก PASSEX กับกองทัพเรือไทย

นาวาเอก มาฆะพงศ์ ดาราพันธุ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งเรือ HMS SPEY กองทัพเรือสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและทำการฝึก PASSEX กับกองทัพเรือไทย ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบส่งเรือ HMS SPEY กองทัพเรือสหราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและทำการฝึก PASSEX กับกองทัพเรือไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง