ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

Release Date : 24-03-2023 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นายรอเบิร์ต เอฟ.โกเด็ก (Mr. Robert F. GOdec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมี รองเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายการข่าว เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ และ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมรับเยี่ยมฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖