อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 22-03-2023 00:00:00
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพล บริเวณพื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ในช่วงบ่ายวันพุธของสัปดาห์ รับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง