ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ๑๑๖ ปี วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 22-11-2022 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ๑๑๖ ปี วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 
 
  
 
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและคู่สมรส หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ซึ่งนิมนต์มาจากวัดอรุณราชวราราม วัดชิโนรสารามวรวิหาร และวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ปลูกต้นกันเกราในบริเวณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี และประกอบพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระราชวังเดิม รวมถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เพื่อเป็นความสิริมงคล
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
ผู้บัญชาการทหารเรือ และ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ประกอบพิธีทำบุญประจำปีและพิธีทักษิณานุปทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่าง ๆ ๑๐ รูป โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
กองทัพเรือของไทยมีรากหยั่งลงอย่างมั่นคง นำมาซึ่งการก่อกำเนิด และมีพัฒนาการสู่การเป็นกองทัพเรือที่เข้มแข็งมั่นคงในทุกวันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ กองทัพเรือจึงถือวันมหามงคลดังกล่าวเป็นวันกองทัพเรือมาจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ พระองค์จึงได้รับการเคารพจากทหารเรือทุกชั้นยศอย่างจริงใจสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเหล่าทหารเรือทุกนายต่างยกย่องให้พระองค์เป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ชั่วนิรันดร์
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ๑๑๖ ปี วันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง